Välkommen till Frivilliga samhällsarbetare i Västervik


Här kommer årets tredje medlemsbrev med information.

Vi börjar medlemsträffarna med att bjuda in till lunchmöte.

 

Torsdagen 18 november 2021

11.00-12.00 ABF:s lokal Orren

12.00-13.00 Lunch Stadshotellet ( Frivilligt )

13.00-14.00 ABF:s lokal Orren

Vi träffas och tar upp frågor angående våra uppdrag som gode män, förvaltare. Bekantar oss med boken för gode män och förvaltare   ”Problem och lösningar”

 

 

Onsdagen den 8 december 2021

18.30        Mejeriet, Vårdträdsplan 3,  Röda rummet

Föreningen bjuder på förtäringen

 

 

 

Hjärtligt Välkommen!

Styrelsen

 

 

 

 

 

Anmälan till båda träffarna så snart som möjligt!

Anita Styrenius         070-684 81 20

Gunilla Kahnborg     070-595 21 86

Inger Furemo            070-314 39 65


 Nu finns medlemsbrev: NR: 1 för 2021 under fliken medlemsbrev

Nu finns protokoll:  från styrelsemöten 2020 Nr: 1

 Årsmötesprotokollet: 2019 under fliken protokoll 
MEDLEMSBREV / INFO

 Nu finns medlemsbrev 1 för 2017 under fliken medlemsbrev

Nu finns det  styrelseprotokoll  för 2017  att läsa under fliken protokoll