Välkommen till Frivilliga samhällsarbetare i Västervik


INFO:

OBS!!!!


Åter kommer med info om när Årsmötet kommar hållas.Medlemmar i Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare Styrelsen för Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare meddelar att årsmötet, som skulle ha hållits den 19 mars 2020, är framflyttat till dess att Covid-19 läget gör det möjligt att vi ses. Styrelsen är enig i denna åtgärd och datum för årsmötet meddelas när detta har fastställts.

Med vänlig hälsning Styrelsen


 Nu finns medlemsbrev: NR: 1,2 för 2020 under fliken medlemsbrev

Nu finns protokoll:  från styrelsemöten 2020 Nr: 1

 Årsmötesprotokollet: 2019 under fliken protokoll 
MEDLEMSBREV / INFO

 Nu finns medlemsbrev 1 för 2017 under fliken medlemsbrev

Nu finns det  styrelseprotokoll  för 2017  att läsa under fliken protokoll